AIS Channel Magazine

 


AIS Channel Magazine เปิดทุกความเคลื่อนไหว จากแวดวงนักขายเอไอเอส ได้ทุกที่แล้ววันนี้ กับ แอพที่ จะช่วยให้นักขายเอไอเอส เหมือนมีคู่มืองานขายติดตัว ตลอดเวลา ต้อนรับนักขายเอไอเอส เข้าสู่ โลกดิจิตอลเพื่อรับข้อมูล ข่าว สาร ทางการตลาด ที่เป็น ประโยชน์กับนักขายเอไอเอส ในรูปแบบรายเดือน โดยเพิ่ม ความน่าสนใจและออรถรสใน การอ่านด้วย interactive digital edition รูปแบบ video, ภาพและเสียง ฯลฯ เพื่อส่งต่อ ข้อมูลงานขายให้กับนักขาย เอไอเอสได้รับรู้ได้ง่ายและรวด เร็วยิ่งขึ้น

 

google-play-logoapp store