แตะเลือกแต่ละไอคอนตรงบาร์ด้านล้างของ

แอพพลิเคชันพื่อเข้าสู่หน้าต่างๆในแอพพลิเคชัน

Catalog ปุ่มเรียกดูหมวดหมู่หนังสือเพื่อง่ายต่อการหาหนังสือที่ต้องการ

History ปุ่มสำหรับกดเพื่อเข้าสู่หน้าประวัติการดาวน์โหลดและรายละเอียดการดาวน์โหลดของผู้ใช้งาน

Shelf ปุ่มสำหรับกดเพื่อเข้าสู่หน้าซื้อหนังสือ สามารถค้นหาและดาวน์โหลดหนังสือได้ในหน้านี้

User ปุ่มสำหรับกดเพื่อเข้าสู่หน้าระบบส่วนตัวของผู้ใช้งาน

Store ปุ่มสำหรับกดเพื่อเข้าสู่หน้าชั้นหนังสือ สำหรับแสดงหนังสือ ทั้งหมดที่ผู้ใช้ทำการดาวน์โหลดจากหน้า Store

About ปุ่มสำหรับกดเพื่อสู่หน้าแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

แตะที่หน้าปกหนังสือในหน้า Shelf เพื่อเข้าสู่เนื้อหาในหนังสือและเลื่อนขึ้น-ลง แล้วเลือกบทที่ต้องการ

สามารถเลื่อน ซ้าย และขวาเพื่อไปกลับระหว่างสารบัญและเนื้อหาหรือย้ายไปมาภายในหนังสือ

Page
สัญลักษณ์แสดงเนื้อหา

Image สัญลักษณ์แสดงหน้ารูปภาพภายในหนังสือ

Go ปุ่มสำหรับกดเพื่อเข้าสู่หน้าที่ซ่อนอยู่

Option
ปุ่ม Option สำหรับตั้งค่าต่างๆ

Bookmarks & Highlight
ปุ่มที่ใช้สำหรับดูหน้าที่ได้ Bookmarks, Highlight ไว้

Next
ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปลี่ยนไปหน้าถัดไป

More details
สัญลักษณ์ปุ่มกดเพื่อแสดงรายละเอียดการอ้างอิงของบทความหรือเนื้อหา

สามารถ Bookmark, Highlight หน้าหรือข้อความสำหรับการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในครั้งต่อไป

สามารถคัดลอกข้อความหรือฟังเสียงอ่านข้อความที่เน้นไว้ ในแต่ละเล่มจะมี Interactive และ VDO แทรกประกอบเนื้อหา

 

VDO
สัญลักษณ์แสดง VDO

Interactive
ปุ่มสำหรับกดเพื่อแสดง Interactive

KKU Bookish

TCU Bookish

 

GLOBE s2

GLOBE T2

GLOBE s3

GLOBE T3

Protocol

DT Book